Skip to content

Samoan – Faasamoa

Talofa lava.  O fa’amatalaga nei mo Oe e fa’atatau i le gasegase o le Ma’i Suka.

O nei fa’amatalaga e fa’ataga ona e tu’uina i se faila (download), po’o lou lolomi’ina fo’i.

E mafai ona e vala’au/telefoni i le Fa’alapotopotoga e Fesoasoani mo Tagata Mama’i Suka po’o le (NDSS Helpline) i le telefoni 1800 637 700 ma fesili mo sau kopi e lafo atu iā te Oe.  E mafai fo’i ona e vala’au/telefoni i ai, ma talanoa i se tasi o Foma’i i tulaga o i ai lou Ma’i Suka.

Fesili i le Foma’i-o-va’aia-Oe, po’o se tasi ua filifilia e fa’atonuina le silafia o tagata lautele i le ma’i-suka, e lesitala lou suafa i le Fa’alapotopotoga e Fesoasoani mo Tagata Mama’i Suka (NDSS). E mafai ona fesoasoani lenei tulaga, mo le mata’itūina o lou suka.

E te mana’omia se Fa’amatala-Upu e fesoasoani mo Oe, pe a talanoa ma se tasi mai i le Vaega e fuafuaina fesoasoani e faia mo e ua maua i le Ma’i-Suka (NDSS Helpline)?

E mafai ona e vala’au/telefoni i le Ofisa latou te fa’asamoaina-upu (IS) i le numera 131 450. Ta’u i ai lau Gagana. Fa’atali se’i fa’afeso’ota’i Oe ma se Fa’amatala-Upu, ona e fesili lea i ai mo le telefoni 1800 637 700.

Welcome to your diabetes information.

Information is available to download or to print.

You can call the NDSS Helpline on 1800 637 700 to ask for a copy to be sent to you. You can also call to speak to a health professional about your diabetes.

Ask your doctor or diabetes educator to register you on the NDSS. This can help you manage your diabetes.

Do you need an interpreter to talk to the NDSS Helpline?

You can call the Translating and Interpreting Service (TIS) on 131 450. State your language. Wait to be connected to an interpreter, then ask for 1800 637 700.

Diabetes Australia acknowledges Aboriginal and Torres Strait Islander peoples as the Traditional Owners and Custodians of this Country. We recognise their connection to land, waters, winds and culture. We pay the upmost respect to them, their cultures and to their Elders, past and present. We are committed to improving health outcomes for all Aboriginal and Torres Strait Islander people affected by diabetes and those at risk.

Learn about the artwork