Skip to content
The NDSS is administered by Diabetes Australia

Turkish – Türkçe

Diyabet bilgilerinize hoş geldiniz.

Bilgileri indirebilir veya basabilirsiniz.

Bir kopyasının size gönderilmesini istemek için Ulusal Diyabet Servisleri Programı Yardım Hattını (NDSS Helpline) 1800 637 700’den arayabilirsiniz. Diyabetiniz hakkında bir sağlık profesyoneli ile de konuşabilirsiniz.

Doktorunuz veya diyabet eğiticinizden sizi Ulusal Diyabet Servisleri Programına (NDSS) kayıt ettirmesini isteyin. Bu kayıt diyabetinizi yönetmenize yardımcı olabilir.

Ulusal Diyabet Servisleri Programı Yardım Hattı (NDSS Helpline) ile konuşmak için bir tercümana ihtiyacınız var mı?

Yazılı ve Sözlü Tercümanlık Servisi’ni (TIS) 131 450’den arayabilirsiniz. Türkçe konuştuğunuzu belirtin. Bir tercümana bağlanmayı bekleyin, sonra da 1800 637 700’a telefon etmesini isteyin.

Welcome to your diabetes information.

Information is available to download or to print.

You can call the NDSS Helpline on 1800 637 700 to ask for a copy to be sent to you. You can also call to speak to a health professional about your diabetes.

Ask your doctor or diabetes educator to register you on the NDSS. This can help you manage your diabetes.

Do you need an interpreter to talk to the NDSS Helpline?

You can call the Translating and Interpreting Service (TIS) on 131 450. State your language. Wait to be connected to an interpreter, then ask for 1800 637 700.